Privacy verklaring

Dorpsoverleg Groenendijk kan persoonsgegevens over u verwerken als u deze aan ons heeft verstrekt, persoonlijk of schriftelijk. Van veel wijkbewoners worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

–        (voor- en) achternaam
–        adres
–        e-mailadres

WAAROM HEBBEN WIJ DEZE GEGEVENS?
Het dorpsoverleg verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen informeren over (relevante) gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Groenendijk. U heeft deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verzamelen. Bij verhuizing verwijderen wij uw gegevens en op uw verzoek verwijderen we de gegevens meteen.

DELEN MET ANDEREN
In 2019 startte een intensievere samenwerking met Pleyn 68 die de organisatie van buurtactiviteiten overnam. Met toestemming van betrokkenen zijn de mailadressen met de communicatie-afdeling van
Pleyn 68 gedeeld.
Het dorpsoverleg verstrekt uw persoonsgegevens niet ongevraagd aan derden.

BEELDMATERIAAL
Op de meeste evenementen worden foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen via de website worden gedeeld, sommigen in de Buurtpraet.

  • Bij een groter evenement waar groepen worden gefotografeerd vraagt Dorpsoverleg Groenendijk of Pleyn 68 u toestemming om het beeldmateriaal te mogen gebruiken. Middels algemene aankondigingen.
  • Voor het gebruik van individueel fotomateriaal zullen we u persoonlijk benaderen.

U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken.

WEBSITEBEZOEK
Op de website van het dorpsoverleg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het wijkcomité gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dorpsoverleggroenendijk.nl. Het bestuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Dorpsoverleg Groenendijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het dorpsoverleg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuur.