Buurtfeest Leiden Marathon4 mei 2022

Op zondag 15 mei a.s. komt de Leiden Marathon weer door de Groenendijk. Pleyn 68 maakt er ook nu weer een feestje van want het Dorpsoverleg bestaat 40 jaar!

Reactie Dorpsoverleggen n.a.v. procesvoorstel communicatie rondom duurzame energie gemeente Alphen aan den Rijn4 december 2021

Lees hier het gezamenlijk standpunt van de 5 dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude.

Herinrichting Rijndijk26 november 2021

De klankbordgroep Verkeer beoordeelt de genomen maatregelen in Fase 1 én kijkt mee naar de mogelijkheden in Fase 2. Lees meer in de bijlages.

Nieuwe lokatie Pleyn 68?26 november 2021

Wel of niet verhuizen? Dat vraagstuk stond centraal op twee bijeenkomsten voor medewerkers en ‘vrienden’ van Pleyn 68 op 6 en 20 sept j.l.

Uitnodiging online informatieavond over de Transitievisie Warmte, 29 september 2021, aanvang 20.00 uur18 september 2021

Lees hier verder, u bent van harte welkom!

Noodkreet toekenning woningen Hazerswoude Rijndijk23 juli 2021

De beide Dorpsoverleggen in Hazerswoude Rijndijk verzoeken de wethouder met spoed de nodige maatregelen te treffen
om de doorstroming in onze mooie woonkern te bevorderen.

Lees hier de brief aan de wethouder.

RES documenten en artikelen17 juni 2021

Het Dorpsoverleg maakt gebruik van de inspraak-mogelijkheid tijdens de Commissievergadering. Lees hier de inspraak-tekst.

Geluidswerende maatregelen voor Pleyn 68!10 maart 2021

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met
het plan om ruim 3 ton beschikbaar te stellen voor
het aanbrengen van geluidswerende maatregelen in
dorpshuis Pleyn68 in Hazerswoude-Rijndijk. Die zijn
nodig om de toekomst van het dorpshuis veilig te stellen.

Akkoord over delen kosten isolatie Pleyn 68: ‘Pittige strijd geweest’3 maart 2021

De toekomst van Pleyn 68 lijkt veiliggesteld. Het dorpshuis annex uitgaansgelegenheid in Hazerswoude-Rijndijk werd met sluiting bedreigd. Het geld ontbreekt namelijk om het pand aan alle geluidseisen te laten voldoen. Maandenlang wil de gemeente Alphen aan den Rijn de rekening van bijna 3,5 ton grotendeels bij Pleyn 68 neerleggen. Maar nu is er een compromis gesloten.

Windturbines en zonneweides in Groenendijk?2 maart 2021

De gemeente Alphen aan den Rijn wil deel uitmaken van een energieneutrale regio in 2050. Wat betekent dit voor Groenendijk?