Resultaten enquête Groenendijk13 januari 2023

Op dinsdag 10 januari j.l. nam wethouder Gert Jan Schotanus de resultaten van de enquête in ontvangst. Lees hier het volledige rapport.

Einde Groene Hart Koerier?26 september 2022

De vijf dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude maken zich zorgen over het aangekondigde einde van de Groene Hart Koerier (GHK) per 1 januari 2023.

Viering start bouw van Nieuw Rein fase 225 september 2022

Eind augustus is de eerste paal geslagen van de
woningen van Nieuw Rein fase 2 in Hazerswoude-Rijndijk.
Lees verder ..

Ontwikkelingen Barrepolder21 september 2022

Inwoners van Barrepolder, in de Groenendijk, willen meer informatie voordat ze met de gemeente om de tafel gaan.
Lees verder …

Buurtfeest Leiden Marathon4 mei 2022

Op zondag 15 mei a.s. komt de Leiden Marathon weer door de Groenendijk. Pleyn 68 maakt er ook nu weer een feestje van want het Dorpsoverleg bestaat 40 jaar!

Reactie Dorpsoverleggen n.a.v. procesvoorstel communicatie rondom duurzame energie gemeente Alphen aan den Rijn4 december 2021

Lees hier het gezamenlijk standpunt van de 5 dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude.

Herinrichting Rijndijk26 november 2021

De klankbordgroep Verkeer beoordeelt de genomen maatregelen in Fase 1 én kijkt mee naar de mogelijkheden in Fase 2. Lees meer in de bijlages.

Nieuwe lokatie Pleyn 68?26 november 2021

Wel of niet verhuizen? Dat vraagstuk stond centraal op twee bijeenkomsten voor medewerkers en ‘vrienden’ van Pleyn 68 op 6 en 20 sept j.l.

Uitnodiging online informatieavond over de Transitievisie Warmte, 29 september 2021, aanvang 20.00 uur18 september 2021

Lees hier verder, u bent van harte welkom!

Noodkreet toekenning woningen Hazerswoude Rijndijk23 juli 2021

De beide Dorpsoverleggen in Hazerswoude Rijndijk verzoeken de wethouder met spoed de nodige maatregelen te treffen
om de doorstroming in onze mooie woonkern te bevorderen.

Lees hier de brief aan de wethouder.