Over ons

De stichting Wijkcomité Groenendijk is opgericht 15-10-1981.
In het najaar van 2018 wijzigden we onze naam in Dorpsoverleg Groenendijk (Rijndijk West).

De doelstelling in de stichtingsakte luidt “het bevorderen van het welzijn van de bevolking van de kern Groenendijk” en dat is het nog steeds. Het Dorpsoverleg doet niet aan persoonlijke belangenbehartiging maar probeert voor het collectief van alle Groenendijkers een spreekbuis, initiator en organisator te zijn. Alle leden van het Dorpsoverleg zijn vrijwilligers; het bestuur is traditioneel geregeld met een voorzitter, penningmeester en een secretaris en een aantal leden. Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd om alle groeperingen van de bevolking van de Groenendijk een evenredige vertegenwoordiging te geven; maar in principe is iedereen welkom.

Op deze website vind je een overzicht van wat het Dorpsoverleg zoal bezig houdt:

 • Het Dorpsoverleg werkt nauw samen met Pleyn 68 en de Speeltuinvereniging bij de organisatie van een aantal jaarlijkse evenementen. Deze en andere belangrijke data vind u op de website van Pleyn 68.
 • Tweemaal per jaar verzorgen Dorpsoverleg √©n Pleyn 68 een gezamenlijk, leuk informatieblad voor de hele wijk: De Buurtpraet. Een digitale versie vind u hier.
 • Verder zet het Dorpsoverleg zich in voor allerlei ontwikkelingen en leefbaarheid in en om de Groenendijk. Dat gebeurde al in 1987, bekijk het leefbaarheidsplan van toen.

Wil je ook eens iets (mee)doen voor de Groenendijk?
Neem dan gerust contact op met een van de leden van het Dorpsoverleg.


Voorzitter
 • Jan Wesselingh
 • Rijndijk 65 A
 • 2394 AB Hazerswoude
 • Tel. 071-3414286
Secretariaat
 • Jos Baars
 • (Michaela de Jong)
Penningmeester
 • Jan Wentink
Bestuursleden
 • Ben Oostdam
 • Denise van Leeuwen
 • Sijmen de Boer
 • Kim de Boer
 • Klazien de Groot