Enquete 2022 Dorpsoverleg Groenendijk

Beste Dorpsgenoot,

We zijn erg blij dat je onze enquête 2022 wil invullen. Het is een belangrijke pijler onder de afstemmingen die we doen met de Gemeente Alphen aan den Rijn. 

We voeren deze enquête om de 2 jaar uit, omdat er steeds nieuwe onderwerpen opduiken. Maar ook omdat we graag willen horen of onze dorpsgenoten tevreden zijn over bepaalde lopende uitvoeringstrajecten. Hiermee kunnen we in onze gesprekken met raadsleden en B&W een representatief en juist beeld geven van wat er leeft. En vergroten daarmee onze slagkracht.

De onderwerpen in deze enquête gaan over de leefbaarheid in Groenendijk in ruimste zin. Ze zijn daarmee voor iedereen belangrijk en worden ook op onze website gepubliceerd.

Deze enquête zal anoniem gepubliceerd worden. De resultaten worden alleen gebruikt door het Dorpsoverleg voor de belangenbehartiging van de Groenendijk. 


De enquete is op 23 november 2022 gesloten.