Groenblauw buurt-idee5 maart 2023

Het hoogheemraadschap van Rijnland ondersteunt initiatieven van actieve inwoners met de tijdelijke subsidieregeling “Groenblauw Buurtidee”.

Einde Groene Hart Koerier?26 september 2022

De vijf dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude maken zich zorgen over het aangekondigde einde van de Groene Hart Koerier (GHK) per 1 januari 2023.