Toewijzing huurwoningen Nieuw Rein

Starters uit de Groenendijk hadden minder kans op een woning dan was afgesproken met het dorpsoverleg. Habeko Wonen maakt per brief excuus voor het hanteren van bepaalde uitgangspunten die niet bleken te kloppen. Als compensatie krijgen starters die binding hebben met de Groenendijk tot en met januari 2025 voorrang op woningen die vrijkomen in de Groenendijk.