Ontwikkelingen Barrepolder

Als vervolg op de informatieavond van 6 september in Pleyn 68 worden werkgroep-sessies gepland. De inwoners van Barrepolder hebben in onderling overleg besloten om voorlopig niet in te gaan op de uitnodiging van de gemeente hiervoor omdat het hen nog ontbreekt aan essentiƫle informatie.

In bijgevoegde brief vraagt het Dorpsoverleg om antwoorden op een aantal belangrijke vragen.