Nieuwe lokatie Pleyn 68?

Er waren twee bijeenkomsten voor medewerkers/vrienden van Pleyn 68 op 6 en 20 sept j.l.  De aanwezigen konden aangeven welke aspecten ze belangrijk vonden en konden stemmen op een twintigtal stellingen. Samengevat gaf dit het de bestuurders rondom Pleyn68 het volgende inzicht:

Medewerkers: Dit vinden we een belangrijk aspect. Daarnaast vinden we het ook lastig onderdeel, een hele grote groep koos namelijk geen ‘eens’ of ‘oneens’, maar verwacht ‘geen verschil’ tussen bestaand en nieuw. Hoewel minimaal, lijkt de verwachting dat er iets meer vrijwilligers zullen stoppen dan dat een nieuwe gebouw nieuwe medewerkers zal aantrekken.

Geluid: Zowel op de bestaande locatie als de nieuwe locatie verwachten we af en toe overlast voor de directe omgeving door geluid van vertrekkende bezoekers. Ten aanzien van de huurwoningen in de pastorie verwachten we zelfs nog iets meer overlast in vergelijking met nieuwbouwwoningen naast het bestaande pand.

Parkeren: Daar verwachten we eigenlijk geen grote verschillen en ook geen problemen.

Toekomstvisie: Een goed geïsoleerd gebouw (geluid en warmte), weinig onderhoud en toekomstbestendig  vinden we het belangrijkste aspect. Ook zijn we het in ruime meerderheid over eens dat een nieuw pand met directe ligging aan de Rijn stabieler is voor toekomstige (verhuur) inkomsten.  We hebben allemaal wel sentiment bij het huidige pand, maar ruim 2/3  van ons vindt de mogelijkheden van een nieuw pand op deze nieuwe plek belangrijker.

Financiën: Nieuwbouw zou een iets hogere schuld op mogen leveren, al vinden er ook enkele de verhuizing een reden om hun ANBI lening op te zeggen.

Aan een eventuele verhuizing zitten voor- en nadelen, zoals uit de enquête blijkt. Het voordeel van een nieuw pand wordt duidelijke erkend. Maar er worden ook twee risico’s genoemd, namelijk afzwaaiende medewerkers en geluidsoverlast.  Er is als vervolgstap een werkgroep geformeerd die de verhuisoptie verder gaat onderzoeken. Deze werkgroep gaat de risico’s verder beoordelen en kijken of en hoe deze beheersbaar kunnen blijven.