Noodkreet toekenning woningen Hazerswoude Rijndijk

De beide Dorpsoverleggen in Hazerswoude Rijndijk verzoeken de wethouder met spoed de nodige maatregelen te treffen
om de doorstroming in onze mooie woonkern te bevorderen.

Lees hier de brief aan de wethouder.