Windturbines en zonneweides in Groenendijk?

Windturbines en zonneweides in Groenendijk?

De gemeente Alphen aan den Rijn wil deel uitmaken van een energieneutrale regio in 2050. Om dit voor elkaar te krijgen moet er meer duurzame energie worden opgewekt. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden de eerste stappen en doelen voor 2030 bepaald, daarin wordt ook gekeken naar nieuwe locaties voor windturbines en zonneweides rondom Groenendijk.

Op een ‘kansenkaart’ is nu inzichtelijk gemaakt om welke locaties het gaat. 

Het plaatsen van windturbines en zonneweides heeft een behoorlijke impact op het landschap. Moderne windturbineszijn bijvoorbeeld 240 meter hoog, die gaan ongetwijfeld grote gevolgen qua slagschaduw en geluidsoverlast voor de inwoners van Groenendijk hebben. Ter vergelijking: de tiphoogte/vlucht van de Rooie Wip is 21,5 meter hoog, de windturbine wordt dus meer dan 10 keer zo hoog.

Ter vergelijking:

In 2030 moet de regio het jaarlijkse stroomverbruik van 54.000 huishoudens duurzaam opwekken. Daarvoor zijn 45 tot 70 grote windturbinesnodig of zo’n 3.000 voetbalvelden aan zonneparken. Halverwege 2021 moet er besluitvorming plaatsvinden over de mogelijke locaties.

In de enquête van het Dorpsoverleg van vorig jaar heeft 72% van de inwoners zich uitgesproken tegen de komst van nieuwe windturbines. Dorpsoverleg Groenendijk heeft dit vorig jaar in een formele overhandiging van de enquête aan wethouder Schotanus en de gemeente laten weten. Het Dorpsoverleg zal bij de gemeente er op aan dringen om deze uitkomst van de enquête te respecteren. En het gebied rondom Groenendijk niet als mogelijke plek voor windturbineste gebruiken.

Het Dorpsoverleg heeft foto’s laten maken waar de mogelijk toekomstige windturbineszijn in getekend. Kijk voor informatie over RES en de foto’s op https://resinbeeld.nl/groene-hart-hazerswoude/