NIEUWSBRIEF ‘Prettig ouder worden Rijnwoude (POR) Februari 2021

NIEUWSBRIEF POR Februari 2021

Corona houdt ook onze organisaties natuurlijk nog steeds bezig. Veel werkzaamheden en activiteiten vervallen of worden uitgesteld. Gelukkig worden er ook z.g. ‘nieuwe corona projecten’ aangeboden en uitgevoerd.

Hieronder een kort overzicht wat er op dit moment loopt:

  1. Nog  steeds kunt u puzzels en boeken ruilen in Koudekerk / Hazerswoude Dorp en Hazerswoude Rijndijk. 
  2. Wilt u een Ommetje doen en gelijk rotzooi in de straten van uw woonomgeving opruimen? Dat kan hoor. U kunt materiaal (Grijper / vuilniszakken / hesje en handschoenen) krijgen via de kern coördinator. Gewoon even bellen/mailen. 
  3. Wilt u iets meer te weten komen van de 4 kernen van (voormalig) Rijnwoude? Dat kan. We hebben 4 Ommetjes van ongeveer 5 km in iedere kern uitgezet. De papieren versie kunt u vinden bij de plaatselijke supermarkten maar u kunt deze ook downloaden via de website van Actief Rijnwoude. Of anders even contacten met uw kern coördinator. 
  4. Wilt u verder lopen (10 of 20 kilometer)? Ga dan naar www.actief-rijnwoude.nl en download de verschillende wandelingen.
  5. Project “Kleinkunst aan huis”. Kinderen hebben nu geen gelegenheid om hun talenten te vertonen. Daarom bieden wij ze de gelegenheid hun “optreden” aan te bieden aan de voordeur bij (oudere) mensen die niet / nauwelijks het huis uit kunnen. Wilt u ook een optreden voor uw deur / kent u mensen waar dit wellicht wenselijk is? Of wilt u meer informatie? Neem contact op met de projectleider: Linda Timmermans. 
  6. Wekelijks bieden we een “kennisquiz” aan. Deze week kunt u hier alles over weten wanneer u de voorpagina van de Groene Hart Koerier gaat lezen. U kunt de quiz natuurlijk ook downloaden van onze website. 
  7. U kunt dagelijks bellen met de luisterlijn van Tom in de buurt, voor een praatje en een luisterend oor. Iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 088-9004567 
  8. Mantelzorgers kunnen iedere werkdag terecht met vragen 088-9004567 
  9. De juffrouw kookt op maandag tot en met donderdag maaltijden voor 7 euro, deze kunnen aan huis worden bezorgd door vrijwilligers. Bestellen kan via daghap@de-juffrouw.nl of via telefoon 06-53319850 
  10. Wekelijks wordt er een quiz aangeboden (zie Groene Hart Koerier en website Actief Rijnwoude) waar 5 vragen worden gesteld over Rijnwoude. U kunt hier leuke prijzen mee winnen.

Meer informatie?

 En verder

Was er in de maand december extra aandacht voor thuiswonende senioren(80+)  in coronatijd 

Van 10-12 december hebben zo’n 80 vrijwilligers bij 3.600 mensen aangebeld voor een voordeurgesprek met zelfstandig wonende 80-plussers in heel Alphen aan den Rijn. Burgemeester Spies was een van de vrijwilligers die in Hazerswoude-Rijndijk aan inwoners heeft gevraagd hoe het ze vergaat in coronatijd.  

Waarom deden we dit? We weten allemaal dat de eenzaamheid onder onze ouderen toeneemt. Daarom willen we graag weten hoe het nu met de oudste senioren in onze regio gaat.

Aandacht hebben voor elkaar is daarom van groot belang. We hoopten door de gesprekken ook vrijwilligers aan ouderen te koppelen en te stimuleren er als inwoners voor elkaar te zijn.”  
Iedereen die bezocht werd heeft een Amaryllis ontvangen en ook een brochure met informatie over de projecten die er op dit moment zijn en bij wie men terecht kan voor vragen en ondersteuning van professionals en buurthulp in de eigen omgeving. Directe hulpvragen zijn doorgespeeld aan Tom in de buurt. Er zijn ongeveer 750 adressen bezocht in Rijnwoude. De meeste mensen gaven aan dat ze het nog prima redden. Er zijn ongeveer 40 hulpvragen uit deze actie voort gekomen. Eenzaamheid en overbelasting van de mantelzorg kwamen het meest voor. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of heeft u nog goede ideeën of tips , neemt u dan contact op met Saskia Posthuma, telefoon 06-81256668/e-mail s.posthuma@tomindebuurt.nl

Hartelijke groet,

Saskia Posthuma, namens de stuurgroep Prettig ouder in Rijnwoude