Resultaten enquête Groenendijk

In mei van dit jaar heeft Dorpsoverleg Groenendijk voor de eerste keer een enquête gehouden onder de ongeveer 280 huishoudens van de buurtschap. 53% van de huishoudens heeft de enquête online of op papier ingevuld. Dat is een prachtige opkomst, die ook meteen de betrokkenheid van de Groenendijkers bij hun leefomgeving aangeeft. We vroeg onder meer naar woningbouw, de verkeersveiligheid en geluidsoverlast aan de Rijndijk, duurzaamheidsmaatregelen en de activiteiten en voorzieningen.

Speerpunten
Als Dorpsoverleg hebben wij 5 thema’s als speerpunt geselecteerd voor de komende periode waarover wij met inwoners en gemeente in gesprek zullen gaan. Deze thema’s zijn:

(1) Verkeersveiligheid op de Rijndijk

(2) Geluidsoverlast motoren en auto’s

(3) Geen nieuwe bouwlocaties in Groenendijk

(4) Geen windmolens langs de N11

(5) Behoud van het Scheepjeskerk-ensemble.

Het Dorpsoverleg Groenendijk heeft vorige week het enquêterapport met de mening en wensen van de inwoners overhandigd aan wethouder Gert Jan Schotanus. Deze beloofde in gesprek te zullen gaan over de door de inwoners aangedragen verbeterpunten.