Resultaten enquête Groenendijk in zicht

Vorige maand vroeg het Dorpsoverleg via een enquête naar de mening van huishoudens in Groenendijk over verschillende onderwerpen. Wij zijn blij verrast met de hoeveelheid reacties die wij hebben mogen ontvangen. Ruim 53% van de huishoudens vulde de enquête in via de website of de papieren versie! Grote dank hiervoor! Wij zijn druk bezig om alle resultaten samen te vatten.

Een aantal opvallende resultaten willen wij alvast met jullie delen:

– Groenendijkers zijn erg tevreden, 99% van de huishoudens woont fijn en voelt zich veilig in Groenendijk
– Driekwart van de huishoudens gaf aan dat de verkeersveiligheid op de Rijndijk niet verbeterd is na de herinrichting en ziet nog steeds onveilige verkeerssituaties. Op dit onderwerp ontvingen wij heel veel reacties en zal daarom een hoge prioriteit krijgen bij het Dorpsoverleg.
– 85% is tegen nieuwe bouwlocaties in Groenendijk. Met Nieuw Rein en Nieuw Werklust is er genoeg instroom in Groenendijk 
– 72% is tegen het plaatsen van windmolens langs de N11
– (Geluids)overlast wordt ervaren door het geluid van hard rijdende motoren en auto’s, het Budgethotel wordt ook opvallend vaak genoemd
– Groenendijkers zijn duurzaam, Het overgrote deel heeft energiebesparende maatregelen in huis genomen
– Bijna 80% vindt dat het Scheepjeskerk-ensemble (kerk, pastorie en tuin) een maatschappelijke bestemming moet houden

Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête en het meedenken, deze betrokkenheid laat zien wat er leeft in Groenendijk. Binnen enkele weken publiceren wij het definitieve rapport over de enquête op de website van het dorpsoverleg. We zullen dit via de e-mail en sociale media laten weten.