Uit het overleg van 13 mei 2020

Het Dorpsoverleg is 13 Mei weer even bij elkaar geweest ; voor het eerst sinds de uitbraak van corona.

De belangrijkste onderwerpen waren:

De Dorpsenquête 
Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in Groenendijk vragen we de Groenendijkers een enquête in te vullen. De vragen gaan o.a. over de verkeersveiligheid, de nieuwbouw en Pleyn 68.

De ontwikkelingen rond Pleyn68 
Net als het bestuur van Pleyn 68 én Stichting Buurthuis Groenendijk heeft ook het Dorpsoverleg een zienswijze ingestuurd m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Rein.

Herinrichting Rijndijk
Wat is/wordt het effecht van de werkzaamheden? Wordt het beoogde resultaat ( minder sluipverkeer, lagere snelheid en hogere veiligheid) gehaald? Het dorpsoverleg houdt vinger aan de pols.

Vanwege de corona-crisis blijven een aantal actiepunten liggen. Veel overleggen en afstemmingen zijn uitgesteld.

Alle overleggen en afstemmingen zijn momenteel uitgesteld.