Groenendijkers: Laat van je horen, jouw mening telt!

Deze week is bij iedereen in Groenendijk een envelop op de mat gevallen. Het is de enquête van het dorpsoverleg Groenendijk. 

In deze enquête worden vragen gesteld over zaken die spelen in Groenendijk, zoals de verkeersveiligheid op de Rijndijk, speelmogelijkheden voor kinderen en nieuwbouw.

De enquête kan zowel online als op papier worden ingevuld. De online versie staat hier: https://thesistoolspro.com/goto/enquetegroenendijk