Vijf buurthuizen komen straks in aanmerking voor subsidie.

Wat betekent dit voor Pleyn 68? Lees het in het artikel uit de Groene Hart koerier van 22-4-2020.