Uit het overleg van 22 januari 2020

Nieuwe bestuursleden
We maken kennis met 3 nieuwe bestuursleden (Sylvia Borst, Denis van Leeuwen en Mirelle Brinkman). Aanwinst!

Statuten Dorpsoverleg
Door splitsing van taken (ism Pleyn 68) is het nodig de statuten te vernieuwen.

Subsidies
De gemeente biedt verschillende subsidies voor allerlei activitieten. Hoe maken we daar, goed gemotiveerd, aanspraak op.

Dorpsenquête
Wat vind jij belangrijk? Wat mis jij in je woonomgeving? Waar maak jij je zorgen over? Kortom, wat zijn de toekomstige onderwerpen van gesprek voor Dorpsoverleg Groenendijk?

Bestuurlijk overleg met de wethouder
2x Per jaar overlegt het dorpsoverleg met wethouder Schotanus. De belangrijkste bespreekpunten voor het overleg binnekort zijn bepaald.

Bezoek college van B&W 
Het college wil alle kernen in Alphen 1 x per jaar bezoeken. 

Herinrichting Rijndijk 
Zolang de werkzaamheden voortduren blijft het dorpsoverleg monitoren.

Dorps-enquête.
We gaan een uitvraag doen om goed in beeld te krijgen wat Groenendijkse inwoners willen.A

AED’s
Ook in de Groenendijk moet de kans op overleving na een hartstilstand maximaal zijn. In samenwerking met het bestuur van Pleyn 68 hangt er nu een AED in een buitenkast aan de gevel van Pleyn. We communiceren hier binnenkort meer over.

En verder tal van kleinere onderwerpen m.b.t Groenendijk 

Voor  vragen of inbreng op een van de onderwerpen kun je ons contactformulier gebruiken of bel 0657311408