Nieuwjaarsreceptie 2020

Op 3 januari jl. werd traditiegetrouw in Groenendijk de jaarlijkse (nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in Pleyn68. Hierbij zijn alle Groenendijkers, nieuw gekomen bewoners, inmiddels vertrokken bewoners, jong en oud, en bovendien iedereen die zich nauw betrokken voelt bij de buurtschap Groenendijk van harte welkom!