Uit de bestuursvergadering van 3 mei 2019

Nieuwe bewoners van de Groenendijk
Kennismaking met Laura Hornick, integratie-coach. Zij ondersteunt de op ons verzoek de Groenendijk bij het verwelkomen van de toekomstige nieuwe inwoners van de Nieuwe Hoop, Groenestein en Nieuw Rein.

De brug moet terug!
N.a.v het verzoek van Bo Groenen met als onderwerp ‘De brug moet terug’ om de Molenvaartbrug terug te brengen op de Rijndijk. Zodat er een open doorgang komt naar de Groenestein vanuit het haventje van Nieuw Rein. Bo heeft een een groot aantal handtekeningen van omwonenden verzameld en naar de gemeente gestuurd. We ondersteunen dit initiatief.

Herinrichting Rijndijk West
Op 16 april j.l. organiseerde Bunnik Groep een inloopbijeenkomst over de op handen zijnde werkzaamheden. De indrukken over deze bijeenkomsten zijn divers. Zo komt er een tijdelijk eenrichtingsverkeer maar niet helder is wanneer precies de werkzaamheden starten.

Uitbreidingsplannen Budgethotel
Helaas zijn alle bezwaren van tafel geveegd en is toestemming verleend voor de 1e vergunningsaanvraag (27 kamers). Het bezwaar van de buurtbewoners is ook afgewezen. Het dorpsoverleg zal haar zorg hierover aan de gemeente uiten.