Wordt Groenendijk Unesco Werelderfgoed?

De Romeinse Limes is de oude grens van het Romeinse rijk en loopt van Engeland tot de Zwarte Zee. Het rijk strekte zich op haar hoogtepunt, zo’n 2.000 jaar geleden, uit van Schotland tot in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De grens ging dwars door Groenendijk, dit blijkt ook uit opgravingen van de afgelopen jaren, Groenendijk ligt midden in het Limes-gebied. Er zijn Romeinse overblijfselen rondom de pastorienaast de Scheepjeskerk gevonden, achter in het weiland bij Groenenstein en ook bij de oude pannenfabriek is een deel van de route gevonden. Er zijn zelfs sporen gevonden die terug gaan tot de Steentijd (Rond 5.300 voor Christus).

Om deze unieke route te behouden en te beschermen, hebben diverse gemeenten in Nederland -waaronder Alphen aan den Rijn- de Limesroute aangedragen voor de lijst Unesco Werelderfgoed. Op 12 maart j.l. gaf de gemeente Alphen aan den Rijn een presentatie over de tussenstand hiervan.

Hoewel het overduidelijk is dat de route via Alphen dwars door Groenendijk richting Leiden gaat, is niet de volledige route nog gevonden. De route bloot leggen betekent dat er om de 10 meter een sleuf van 20 meter breed zou moeten worden gegraven. Alleen dan kan met zekerheid worden vastgesteld dat de route volledig in kaart is gebracht. Dit is een vereiste vanuit de Unesco om de route op de werelderfgoedlijst te zetten.

De gemeente Alphen aan den Rijn ziet daarom af van het verder indienen van de route voor de lijst Unesco Werelderfgoed. Volgens de gemeente is het niet realiseerbaar om de volledige route bloot te leggen en de eis dat er vervolgens 20 jaar niets rondom de route gedaan mag worden, hield hen ook tegen. Er wordt veel gedaan om de historische achtergronden van onze regio niet in de vergetelheid te laten komen. De gemeente Alphen heeft ook voorrang bij bouwprojecten groter dan 100m2 om eerst archeologisch onderzoek te doen. Groenendijkers kunnen ondertussen toch mooi zeggen dat ze op historische grond wonen waar ooit de Romeinen doorheen trokken en bivakkeerden.

Bas Vermond