Gebiedsvisies 7 dorpen gemeente Alphen aan den Rijn

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2018 besloten de concept -Gebiedsvisies 7 dorpen gemeente Alphen aan den Rijn; De basis voor alle plannen in de komende 10 jaar- ter inzage te leggen. De gebiedsvisie beschrijft de huidige stand van zaken van het dorp op het gebied van ruimte, sociale samenhang en veiligheid en de belangrijkste ontwikkelingen voor het dorp in de komende 5 tot 10 jaar.