Nieuwe straatnamen in de Groenendijk. Stem mee!

Zoals jullie weten is projectontwikkelaar Wilma Wonen momenteel druk met de voorbereidingen voor ruim 100 nieuwe woningen op het voormalige Avery Dennison terrein. Het wijkje heeft nu de naam ‘Nieuw Rein’, maar dat is slechts een verkoopnaam. De gemeente heeft ons gevraagd om mee te denken in de naamgeving van twee straten. De uiteindelijke keuze wordt door de gemeentelijke commissie ‘straatnamen’ gemaakt.

Het Dorpsoverleg heeft contact gelegd met leden van de Stichting Historisch Museum, voor historische informatie. We werden geattendeerd op oud kaartmateriaal, voor de liefhebber zie www.topotijdreis.nl  en dan inzoomen op de Groenendijk. Voorheen stonden er op het Avery terrein twee boerderijen,  Oud Groenestein en Frederikshoeve en nog langer daarvoor ook een villa Rozenburg. Ook was er ooit een scheepswerfje met een hellingbaan naar de Oude Rijn, zie bijgaande foto uit 1950.

Boerderij Oud Groenestein is al eerder als straatnaam vernoemd (Groenestein zonder achtervoegsel straat). Zo komen wij op de volgende top 3:

  1. Rozenburg
  2. Frederik
  3. Scheepshelling

Laat ons weten wat jouw voorkeur is of mogelijk heb je nog een veel beter voorstel. Doe dit via de poll op de homepage. Dit kan tot en met 15 november a.s.