Jaarrekening 2018

Het Dorpsoverleg heeft twee bronnen van inkomsten: gemeentelijke subsidie en een jaarlijkse bijdrage door inwoners van de Groenendijk.

Daarvan organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten, 2 x per jaar de uitgave van de Buurtpraet en we onderhouden de Speeltuin. 

Het Dorpsoverleg heeft geen winstoogmerk en we streven er naar de inkomende bedrages ook te spenderen binnen de doelstellingen.

Het jaaroverzicht 2018 laat een klein batig saldo zien en voor het budgetjaar 2019 hebben we een sluitende begroting opgesteld. 

Wie meer inzicht wil in inkomsten en uitgaven kan contact opnemen met het Bestuur.